Lektoriranje — cenik

Cenik za lektoriranje in prevajanje

Cenik za lektoriranje

Vrste lektoriranja in prevajanja
Cena za stran*
Lektoriranje diplomskih nalog
1,8 EUR
Lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij
1,8 EUR
Lektoriranje nalog v 24 urah
3 EUR
Lektoriranje drugih besedil
3 EUR
Prevajanje povzetka v angleški jezik
15 EUR/prevod**
Prevajanje besedila iz slovenskega v angleški jezik in obratno
15 EUR


* Vse cene razen cene za prevod povzetka se nanašajo na eno lektorsko oz. prevajalsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Cene za lektoriranje so brez DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

** Cena 15 EUR velja za prevod povzetka na 1 A4 strani z enovrstičnimi razmiki med odstavki in pisavo 12 (Arial, Times). V primeru, da je povzetek ob teh pogojih daljši od 1 A4 strani, je cena 15 EUR za 1500 znakov brez presledkov.

Minimalna cena za lektoriranje diplomske naloge pri nas znaša 50 EUR.

V primeru lektoriranja nalog, ki imajo nadpovprečno veliko pravopisnih, slovničnih in slogovnih napak, si pridržujemo pravico do dviga cene, o čemer vas obvestimo pred začetkom lektoriranja.


Cenik za oblikovanje nalog

  Vrste oblikovanja
Cena*
  Tehnični pregled naloge, poslane v lektoriranje**
BREZPLAČNO
  Oblikovanje avtomatskega kazala vsebine (določitev slogov naslovov)
20 EUR
  Oblikovanje avtomatskega kazala ponazoril (slik, tabel, grafov, prilog)
10 EUR
  Številčenje naloge
10 EUR
  Oblikovanje glave in noge
10 EUR
  Tehnično oblikovanje naloge (brez lektoriranja)***
0,6 EUR na lektor. stran


* Cene so brez DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

** Kaj obsega brezplačen tehnični pregled v okviru lektoriranja za 1,8 EUR na lektorsko stran, si lahko preberete v zavihku Tehnični pregled.

*** Kaj obsega tehnično oblikovanje naloge (brez lektoriranja), si preberite v zavihku Tehnični pregled v poglavju Tehnično oblikovanje naloge.

Lektoriranje — kontakt

Za več informacij o lektoriranju in naročila pokličite hčerko Danajo:

Najcenejše lektoriranje

Kakovostno lektoriranje diplomskih nalog in drugih besedil (s tehničnim pregledom) ponujamo po najnižjih cenah v Sloveniji.