Tehnični pregled diplomskih nalog

Lektoriranje in tehnični pregled diplomskih nalog

Tehnični pregled diplomskih nalog

Lektoriranje diplomskih nalog pri nas ne zajema samo odpravljanja pravopisnih, slovničnih in slogovnih napak, ampak poskrbimo tudi za tehnično brezhibnost naloge. Študenti so zaradi tega z nami zelo zadovoljni, saj prihranijo čas, ki ga bi sicer porabili za oblikovanje naloge.

Lektoriranje diplomskih in drugih nalog v ceni 1,8 EUR že vključuje tehnični pregled naloge, naročite pa ga lahko tudi posebej. Kaj obsega in koliko stane posamezna storitev, si lahko preberete spodaj.

Tehnični pregled
(ob naročilu lektoriranja)

Če naročite lektoriranje diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije, brezplačno opravimo tehnični pregled, v okviru katerega v skladu s pravilnikom vaše šole popravimo/uredimo naslednje:

 • robove strani,
 • velikost in vrsto pisave,
 • razmike med vrsticami,
 • poenotimo naštevke,
 • obliko platnice in naslovnice,
 • obojestransko poravnavo besedila,
 • navajanje virov v besedilu (citiranje),
 • seznam literature in virov (ne preverjamo usklajenosti s citiranjem),
 • številčenje strani (zgolj opozorimo),
 • slogi naslovov poglavij, slik, tabel, grafov in prilog (opozorimo),
 • oblika kazal (opozorimo),
 • glavo in nogo (zgolj opozorimo).

V okviru tehničnega pregleda literature in virov NE navajamo namesto vas, ampak jih zgolj uredimo. Prav tako NE izdelujemo ali urejamo slik, tabel in grafov.

BREZPLAČNO

NAROČITE ZDAJ

Tehnični pregled
(brez lektoriranja)

Tehnični pregled diplomske naloge ali drugih nalog lahko naročite tudi brez lektoriranja. V tem primeru v skladu s pravilnikom vaše šole popravimo/uredimo naslednje:

 • robove strani,
 • velikost in vrsto pisave,
 • razmike med vrsticami,
 • poenotimo naštevke,
 • obliko platnice in naslovnice,
 • obojestransko poravnavo besedila,
 • oštevilčimo strani,
 • uredimo sloge naslovov poglavij, slik, tabel, grafov in prilog,
 • izdelamo avtomatska kazala,
 • uredimo glavo in nogo,
 • besedilo obojestransko poravnamo,
 • seznam literature in virov.

V okviru tehničnega pregleda brez lektoriranja NE urejamo navajanja virov v besedilu (citiranja)! Hkrati NE izdelujemo ali urejamo slik, tabel in grafov.

30 € do 50 strani*

NAROČITE ZDAJ* Vsakih nadaljnjih 20 strani stane 10 EUR.

Tehnično oblikovanje
(a la carte oz. po želji)

Naročite lahko tudi posamezne sestavine tehničnega oblikovanja:

 • Številčenje strani: 10
 • Izdelava avtomatskih kazal: 20
 • Oblikovanje glave in noge: 10
 • Izdelava platnice, naslovnice, zahvale: 10
 • Priprava Power Point predstavitve naloge za zagovor: 50 oz. po dogovoru
 • Priprava zagovora diplomskega dela (vkl. besedilo za predstavitev in Power Point predstavitev): od 150

Po želji vam nudimo tudi druge storitve.

NAROČITE ZDAJ